V rámci aplikácie Obchodného zákonníka a ďalších predpisov je venovaná pozornosť spracúvaniu návrhov obchodných zmlúv vychádzajúc v maximálnej miere v ústrety požiadavkám klienta, inkorporujúc v nich všetky potreby klienta premietnuté do inštitútov právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

K právnym službám poskytovaným advokátskou kanceláriou patrí zabezpečenie právneho servisu a všetkých náležitosti pri zakladaní obchodných spoločností, zmenách v spoločnostiach, valných zhromaždeniach a iných potrebných úkonoch. Kancelária efektívne a promptne zastupuje klientov na obchodnom registri.

Okrem právnych služieb kancelária bežne zabezpečuje pre klientov aktuálne výpisy z registra trestov, aktuálne výpisy z obchodných a živnostenských registrov, výpisy z listov vlastníctva z katastra nehnuteľností a podobne.

<< Späť