Advokátska kancelária poskytuje komplexný právny servis domácim i zahraničným subjektom, ktorý je individuálne prispôsobený potrebám klienta a tvorí kompaktný celok zahŕňajúci prakticky všetky substanciálne právne odvetvia, pričom hlavná činnosť kancelárie je zameraná na poskytovanie právneho poradenstva a právnej pomoci klientom v občiansko-právnych vzťahoch a v obchodno-právnych prípadoch.

V občiansko-právnych vzťahoch advokátska kancelária poskytuje právne rady, spisuje listiny o právnych úkonoch, spracúva právne rozbory, stanoviská a vyjadrenia, zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi.

Kompletnú obchodno-právnu agendu obchodným spoločnostiam advokátska kancelária zabezpečuje tak, aby ich jedinou starosťou bolo ich vlastné podnikanie.