Profesné právnické organizácie

Slovenská advokátska komora
Slovenská komora daňových poradcov
Slovenská komora exekútorov
Notárska komora Slovenskej republiky
Medzinárodné združenie advokátskych komôr (IBA)
Združenie amerických advokátskych komôr (ABA)

Európska únia

Európska únia
Delegácia Európskej komisie v SR
Európsky súdny dvor
Rada Európy
Európsky súd pre ľudské práva

Právne informácie

Zbierka zákonov SR
Obchodný register SR
Ekonomické a právne informácie
Automatizovaný systém právnych informácií