Kancelária:

Advokátska kancelária
JUDr. Angelika Bužek
Líščie údolie 116
841 04 Bratislava
Poštový kontakt:

Advokátska kancelária
JUDr. Angelika Bužek
Björnsonova 14
811 05 Bratislava
Tel.: +421 905 391 526
Skype: angelika.buzek_advokat
E-mail: angelika.buzek@ab-advokat.sk